HANDELSBETINGELSER

Rubberproff ApS

Havnegade 31, 2. tv., 9400 Nørresundby
cvr: 40465790

AFTALEN

Nærværende handels- og leveringsbetingelser indgår som en del af aftalegrundlaget i alle aftaler, hvori Rubberproff ApS er aftalepart.

LEVERING

Der sker levering via PostNord.

Ved mindre gods, kan køberen vælge, hvorvidt levering skal ske til pakkeshop, til omdeling mm. Sædvanlig leveringstid med PostNord er 1-2 hverdage.

Ved større gods, sker levering via PostNord. Levering med PostNord sker til kantsten. Sædvanlig leveringstid med PostNord er 1-2 hverdage.

Alternativt til PostNord tilbyder Rubberproff ApS også, at køberen kan afhente bestilling på Rubberproff ApS’ lager.

Leveringstiden kan variere mellem 1-7 arbejdsdage, har du behov for mere et specifikt tidpunkt, er du altid kontakte os på tlf.: +45 32 26 80 26 eller på mail info@rubberproff.dk, som vi besvarer inden for 24 timer i hverdagen.

*Vi tager forbehold for, at det ikke er muligt at vælge levering til en PostNord pakkeshop, hvis ordren er for stor og tung (+20 kg). Hvis dette er tilfældet, gælder tilbuddet om fri fragt ikke.

 

FORSINKELSE – FORBRUGERKØB

Rubberproff ApS’ ansvar er begrænset til, hvad Rubberproff ApS kan idømmes efter dansk rets ufravigelige regler.

FORSINKELSE – HANDELSKØB

Hvis Rubberproff ApS ikke leverer til aftalt leveringstid, kan køber skriftligt over for Rubberproff ApS fastsætte en efter omstændighederne rimelig endelig leveringsfrist. Finder levering ikke sted inden for den af køber fastsatte frist, kan køber hæve aftalen uden varsel ved skriftlig meddelelse herom til sælger.

Kun såfremt forsinkelsen skyldes omstændigheder, for hvilke sælger bærer risikoen, kan køber kræve erstatning. Rubberproff ApS

Såfremt der er aftalt successiv levering, anses hver enkelt leverance som udgangspunkt som en selvstændig leverance. Køberen har således som udgangspunkt heller ikke ret til ved mangler eller forsinkelse af en enkelt leverance, at hæve aftalen for så vidt angår de øvrige leverancer.

BETALINGSBETINGELSER

Rubberproff ApS tilbyder følgende betalingsmuligheder:

 • Kortbetaling, herunder betaling via Dankort, Visa, Visa Electron og Mastercard.
 • Mobilepay
 • EAN-betaling
 • Faktura (kontakt os herfor)

Vi tager ikke kortgebyrer.

Ved kortbetaling og betaling via Mobilepay, hæves beløbet først på dit kort, når varen afsendes.

Ved betaling via faktura skal senest ske til den på

EJENDOMSFORBEHOLD – HANDELSKØB:

FORTRYDELSESRET – FORBRUGERKØB

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Rubberproff ApS.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

Består ordren af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, køber modtager det sidste parti eller den sidste del.

Fristen indebærer, at køber har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at køber vil fortryde købers ordre. Køber kan sende en mail til info@rubberproff.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som findes nederst i handelsbetingelserne.

Køber kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give Rubberproff ApS besked.

Når køber har givet Rubberproff besked om, at køber vil fortryde købet, skal varen være sendt til Rubberproff inden 14 dage.

Returneringen sker for købers regning og risiko.

Ingen fortrydelsesret
Uanset fortrydelsesretten efter foregående bestemmelse, kan bestillingen af følgende varer ikke fortrydes:

Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Varens stand, når varen sendes retur

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, medmindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Varen sendes til:

 • Voergaardsvej 17
 • 9330 Dronninglund
 • Danmark

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

Fortrydelsesret i handelskøb

Rubberproff ApS yder ikke fortrydelsesret til erhvervsdrivende.

Modeller, forme eller andre værktøjer, der udarbejdes i forbindelse med specialfremstillede genstande tilhører Rubberproff ApS.

Såfremt køber ønsker en genstand fremstillet på baggrund af en af ham udarbejdet teknisk tegning, er Rubberproff ApS alene ansvarlig for fremstillingen svarer til målene opgivet på den af kunden udarbejdede tekniske tegning.

Såfremt ønsker en genstand fremstillet på baggrund af tekniske tegninger, modeller eller tilsvarende, påtager køber sig ethvert ansvar for krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder.

Såfremt Rubberproff ApS gøres ansvarlig for krænkelse af tredjemands rettigheder, er køberen forpligtet til at godtgøre Rubberproff ApS alle tab som Rubberproff ApS måtte lide i anledning heraf.

Tegninger udarbejdet af Rubberproff ApS må ikke videregives til tredjepart uden forudgående aftale og skriftlig accept

MANGLER – FORBRUGERKØB

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb.
Køber har 24 måneders reklamationsret.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderes (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage til Rubberproff ApS i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varen sendes til:

 • Voergaardsvej 17
 • 9330 Dronninglund
 • Danmark

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.

MANGLER – HANDELSKØB:

Såfremt der er mangler ved det leverede, kan køber inden 8 dage efter leveringen kræve afhjælpning eller omlevering efter Rubberproff ApS’ valg.

Køber kan kun hæve aftalen, såfremt Rubberproff ApS ikke afhjælper eller omleverer inden en rimelig frist. Tilsvarende kan køber kan kræve erstatning såfremt, at sådan erstatning kan aldrig overstige det leveredes værdi. Sælgers erstatningsansvar omfatter ikke købers driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Reklamationsfristen er 8 dage.

ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)

I tilfælde af force majeure er Rubberproff ApS uden ansvar for levering af den bestilte varer i rette tid, sted og stand.

PRODUKTANSVAR – FORBRUGERKØB

Rubberproff ApS er ansvarlige iht. dansk rets ufravigelige regler.

PRODUKTANSVAR – HANDELSKØB


Rubberproff ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det godtgøres, at skade skyldes fejl eller forsømmelser begået af Rubberproff ApS eller andre som selskabet er ansvarlig for. Tilsvarende gælder at Rubberproff ApS ikke er ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af kontraktsgenstanden.

Rubberproff ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Rubberproff ApS ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Rubberproff ApS er heller ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning, Rubberproff ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Rubberproff ApS skadesløs i det omfang, som Rubberproff ApS’ ansvar er begrænset til, jf. ovenstående. Disse begrænsninger gælder imidlertid ikke hvis Rubberproff ApS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar, skal den part der rettes et krav imod straks underrette den anden herom.

KLAGEADGANG – FORBRUGERKØB

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Mathias Pedersen, map@rubberproff.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

PERSONDATAPOLITIK

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Rubberproff ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på rubberproff.dk er Rubberproff ApS.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@rubberproff.dk.

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

 • Rubberproff.dk
 • Voergaardsvej 17
 • 9330, Dronninglund
 • E-mail: info@rubberproff.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 11-09-2020